2016/08/26

21:54

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr 1227/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (REMIT) oraz wytycznymi Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące planowanych i nieplanowanych odstawień jednostek wytwórczych, a także planowanych i nieplanowanych zmniejszeń zużycia energii elektrycznej i gazu ziemnego.

2016/07/26 | 09:35

Grupa Azoty Kędzierzyn

HISTORIA WERSJI

NOWE OGŁOSZENIE

Dotyczy:

ENERGIA ELEKTRYCZNA

Zdarzenie:

postój planowy

Początek zdarzenia:

24.07.2016 godz. 23.00

Planowany koniec zdarzenia:

07.08.2016 godz. 23.00

Ograniczenie zdolności:

~55%

Dostępna zdolność:

93 MWh

Przyczyny niedostępności:

postój planowy

Uwagi:

POPRZEDNIA PUBLIKACJA

2016-07-26 | 09:13
GAZ ZIEMNY

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.