2016/10/28

06:24

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr 1227/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (REMIT) oraz wytycznymi Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące planowanych i nieplanowanych odstawień jednostek wytwórczych, a także planowanych i nieplanowanych zmniejszeń zużycia energii elektrycznej i gazu ziemnego.

2016/09/30 | 20:46

Grupa Azoty Kędzierzyn

HISTORIA WERSJI

NOWE OGŁOSZENIE

Dotyczy:

ENERGIA ELEKTRYCZNA

Zdarzenie:

Awaria

Początek zdarzenia:

30.09.2016 godz. 19.45

Planowany koniec zdarzenia:

01.10.2016 godz. 6.00

Ograniczenie zdolności:

40%

Dostępna zdolność:

96 MWh

Przyczyny niedostępności:

Awaria

Uwagi:

POPRZEDNIA PUBLIKACJA

2016-09-30 | 20:44
GAZ ZIEMNY

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.