2016/12/30

09:06

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr 1227/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (REMIT) oraz wytycznymi Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące planowanych i nieplanowanych odstawień jednostek wytwórczych, a także planowanych i nieplanowanych zmniejszeń zużycia energii elektrycznej i gazu ziemnego.

2016/12/06 | 09:18

Grupa Azoty Kędzierzyn

HISTORIA WERSJI

NOWE OGŁOSZENIE

Dotyczy:

ENERGIA ELEKTRYCZNA

Zdarzenie:

Awaria

Początek zdarzenia:

06.12.2016 g. 8:45

Planowany koniec zdarzenia:

06.12.2016 g. 23:30

Ograniczenie zdolności:

~50%

Dostępna zdolność:

96MWh

Przyczyny niedostępności:

awaria

Uwagi:

POPRZEDNIA PUBLIKACJA

2016-12-06 | 09:12
GAZ ZIEMNY

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.