2016/12/30

09:06

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr 1227/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (REMIT) oraz wytycznymi Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące planowanych i nieplanowanych odstawień jednostek wytwórczych, a także planowanych i nieplanowanych zmniejszeń zużycia energii elektrycznej i gazu ziemnego.

2017/04/13 | 21:00

Grupa Azoty Kędzierzyn

NIEAKTUALNE

Dotyczy:

GAZ ZIEMNY

Zdarzenie:

Postój Awaryjny

Początek zdarzenia:

12.04.2017 g. 15:30

Planowany koniec zdarzenia:

13.04.2017 g. 21:00

Ograniczenie zdolności:

100%

Dostępna zdolność:

0

Przyczyny niedostępności:

postój awaryjny

Uwagi:

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.