2019/03/30

02:25

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr 1227/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (REMIT) oraz wytycznymi Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące planowanych i nieplanowanych odstawień jednostek wytwórczych, a także planowanych i nieplanowanych zmniejszeń zużycia energii elektrycznej i gazu ziemnego.

2019/03/30 | 02:25

Grupa Azoty Kędzierzyn

NIEAKTUALNE

Dotyczy:

ENERGIA ELEKTRYCZNA

Zdarzenie:

Postój planowany

Początek zdarzenia:

29.03.2019, g. 05:00

Planowany koniec zdarzenia:

30.03.2019, g. 03:00

Ograniczenie zdolności:

~50%

Dostępna zdolność:

48 MWh

Przyczyny niedostępności:

Planowane zatrzymanie instalacji

Uwagi:

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.