2018/05/21

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr 1227/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (REMIT) oraz wytycznymi Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące planowanych i nieplanowanych odstawień jednostek wytwórczych, a także planowanych i nieplanowanych zmniejszeń zużycia energii elektrycznej i gazu ziemnego.

AKTUALIZACJA

Dotyczy:

ENERGIA ELEKTRYCZNA

Zdarzenie:

Postój Planowany Remontowy

Początek zdarzenia:

01.07.2018, g. 6.00

Planowany koniec zdarzenia:

14.07.2018, g. 6.00

Ograniczenie zdolności:

około 70 %

Dostępna zdolność:

40 MWh

Przyczyny niedostępności:

Planowany postój remontowy

Uwagi:

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.