2019/12/01

16:10

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr 1227/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (REMIT) oraz wytycznymi Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące planowanych i nieplanowanych odstawień jednostek wytwórczych, a także planowanych i nieplanowanych zmniejszeń zużycia energii elektrycznej i gazu ziemnego.

2019/12/01 | 16:10

Grupa Azoty Kędzierzyn

AKTUALNE

Dotyczy:

ENERGIA ELEKTRYCZNA

Zdarzenie:

Postój awaryjny

Początek zdarzenia:

01.12.2019, g. 16:10

Planowany koniec zdarzenia:

02.12.2019, g. 07:00

Ograniczenie zdolności:

~50%

Dostępna zdolność:

48 MWh

Przyczyny niedostępności:

Zatrzymanie instalacji

Uwagi:

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.