2017/08/04

14:00

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr 1227/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (REMIT) oraz wytycznymi Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące planowanych i nieplanowanych odstawień jednostek wytwórczych, a także planowanych i nieplanowanych zmniejszeń zużycia energii elektrycznej i gazu ziemnego.

2017/08/04 | 14:00

Grupa Azoty Kędzierzyn

NIEAKTUALNE

Dotyczy:

GAZ ZIEMNY

Zdarzenie:

Postój awaryjny

Początek zdarzenia:

03.08.2017, g. 10:15

Planowany koniec zdarzenia:

04.08.2017 g. 12:00

Ograniczenie zdolności:

100%

Dostępna zdolność:

0 MWh

Przyczyny niedostępności:

Zatrzymanie instalacji

Uwagi:

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.